Δικαίωση της Κύπρου στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Απορρίφθηκε προσφυγή Πολωνών επενδυτών για το κούρεμα καταθέσεων

Δικαιώθηκε η Κύπρος σε διεθνή διαιτησία, κερδίζοντας μία από τις τέσσερις υποθέσεις προσφυγών, που χειρίζεται η Νομική Υπηρεσία σε σχέση με τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013. Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι η απόφαση εκδόθηκε από Διαιτητικό Δικαστήριο, που συστάθηκε δυνάμει των Κανόνων Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης, στο οποίο είχαν προσφύγει δύο Πολωνοί επενδυτές που ισχυρίζονταν ότι τα
μέτρα που είχαν ληφθεί σε σχέση με τον τραπεζικό λογαριασμό τους στην Τράπεζα Κύπρου, ισοδυναμούσαν με παράνομη απαλλοτρίωση περιουσιακών τους δικαιωμάτων, κατά παράβαση της Διμερούς Σύμβασης Προστασίας των Επενδύσεων που είχε συναφθεί μεταξύ Πολωνίας και Κύπρου.
Οι δύο προσφεύγοντες απαιτούσαν από την Κυπριακή Δημοκρατία την καταβολή του ποσού των PLN 1,319,794 (Euro 306,472) ως απώλεια κεφαλαίων και του ποσού των PLN 16,720,000 (Euro 3,882,593) ως διαφυγόν κέρδος, πλέον τόκους από την 25.3.2013.
Το Διαιτητικό Δικαστήριο, ομόφωνα, απέρριψε την απαίτηση των επενδυτών εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους διέταξε όπως καταβάλουν το ποσό των 114,300 Euro ως επιστροφή καταβληθέντων εξόδων διαιτησίας και το ποσό των USD1,173,134 (Euro 1,113,347) που αφορά το 70% των δικηγορικών εξόδων εκπροσώπησης της Κύπρου. (iefimerida.gr)

Σχόλια