Απορρίφθηκε η αίτηση του Αιγύπτιου αεροπειρατή. Δεν ήταν πολιτικά τα κίνητρα της πράξης σύμφωνα με το Δικαστήριο

To Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε με απόφαση του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 την αίτηση του Αιγύπτιου Mostafa Mohamed Emam που κρατείται για το αδίκημα της αεροπειρατείας αεροσκάφους των Αιγυπτιακών Αερογραμμών το 2016 με σκοπό την έκδοση του στην Αίγυπτο. O Αιγύπτιος με την αίτησή του επεδίωκε την έκδοση εντάλματος Habeas Corpus, προσβάλλοντας τη νομιμότητα της κράτησης του. Το
Δικαστήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι «το αδίκημα της αεροπειρατείας και τα λοιπά αδικήματα για τα οποία ζητείται η έκδοση του αιτητή είναι αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Tα περιστατικά της υπόθεσης δεν είναι τέτοια που να αποδίδουν σε αυτά πολιτική χροιά.  Όπως διαπιστώθηκε και πρωτοδίκως, απουσιάζει μαρτυρία η οποία να θέτει τον αιτητή σε αντιπαράθεση με την Αιγυπτιακή Κυβέρνηση λόγω των πιστεύω και των πεποιθήσεων του.
Αποτέλεσε δε εύρημα του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι ο αιτητής «ελεύθερα μπορούσε να πηγαινοέρχεται εντός ή εκτός Αιγύπτου χωρίς προβλήματα» και οι αρχές ασχολούνταν μαζί του, ως έχει αναφερθεί, «μόνο κατόπιν συλλήψεων του λόγω χρήσης πλαστών διαβατηρίων». Ούτε αποδείχθηκε οποιαδήποτε  δραστηριότητα του αιτητή η οποία να επιτρέπει τον χαρακτηρισμό των πράξεων που του αποδίδονται ως «πράξεις πολιτικού χαρακτήρα», όπως έχει ερμηνευθεί ο όρος στην παραπάνω νομολογία. Περαιτέρω, δεν υπάρχει αξιόπιστη μαρτυρία ότι οι κατηγορίες εναντίον του αιτητή δεν έγιναν καλή τη πίστη αλλά αντίθετα με σκοπό την πολιτική δίωξη του.  
Αντί αυτών, υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις των Αιγυπτιακών Αρχών ότι τα κίνητρα της δίωξης δεν είναι πολιτικά. Κατά τεκμήριο οι δημόσιες αρχές των συμβληθέντων κρατών ενεργούν με καλή πίστη.  Όποτε δε εγείρεται θέμα πως η δίωξη ενός εκζητούμενου γίνεται για πολιτικά ή άλλα κίνητρα, το βάρος απόδειξης το φέρει αυτός (Γενικός Εισαγγελέας ν. Konovalova, Πολ. Εφ. 436/11, ημερ. 30.9.2015). Ο αιτητής δεν έχει αποσείσει το εν λόγω βάρος. Συνακόλουθα των πιο πάνω, δεν συντρέχει λόγος ο οποίος να δικαιολογεί την έγκριση της αίτησης, η οποία και απορρίπτεται». (cylaw.com)

Σχόλια