Προσωπικά δεδομένα: Αναρτήσεις που επηρεάζουν δυσμενώς, ιδίως παιδιά

Ανακοίνωση σχετικά με αναρτήσεις στο διαδίκτυο που επηρεάζουν αρνητικά, ιδίως τους ανηλίκους, εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ανάρτηση φωτογραφιών και/ ή σχολίων που επηρεάζουν την ιδιωτική ζωή αντιβαίνει στις διατάξεις του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.Με αφορμή πρόσφατες συζητήσεις για αναρτήσεις φωτογραφιών και/ ή σχολίων
σε κοινωνικά δίκτυα και άλλα μέσα ενημέρωσης, επιθυμώ να υπενθυμίσω ότι, προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία προσδιορίζει ή μπορεί να προσδιορίσει, άμεσα ή έμμεσα, ένα φυσικό πρόσωπο εν ζωή. Το κοινό έχει κάθε δικαίωμα να σχολιάζει θέματα επικαιρότητας που απασχολούν την κοινή γνώμη. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν τα σχόλια και οι αναρτήσεις φωτογραφιών, μπορούν να προσδιορίσουν, ακόμη και έμμεσα, την ταυτότητα ανήλικων παιδιών. Στον αιώνα της κοινωνίας της πληροφορίας, τέτοιες αναρτήσεις μπορούν να ακολουθούν ή να στιγματίσουν ένα παιδί, για το υπόλοιπο της ζωής του, ιδίως όταν το θέμα αφορά ενδεχόμενη κακοποίησή του.
Η ευαισθησία του κοινού σε ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, σε καμία περίπτωση πρέπει να επισκιάζει τα συμφέροντα, τις ελευθερίες και τα δικαιώματα ανηλίκων παιδιών».

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση