Νέοι κανόνες που επιτρέπουν στους Ευρωπαίους να απολαμβάνουν υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου όταν ταξιδεύουν σε άλλη χώρα

Βάσει της συμφωνίας στην οποία κατάληξαν οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν σύντομα να χρησιμοποιούν πλήρως τις συνδρομές τους σε διαδικτυακές υπηρεσίες για να βλέπουν ταινίες, να παρακολουθούν αθλητικές εκδηλώσεις, να διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία, να παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή να ακούνε μουσική όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ περί
πνευματικής ιδιοκτησίας που προτάθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.
Οι νέοι κανόνες σχετικά με τη φορητότητα είναι προσαρμοσμένοι στους νέους τρόπους με τους οποίους οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν το πολιτιστικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Το 2016, το 64% των Ευρωπαίων χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο - όλο και περισσότερο μέσω κινητών συσκευών - για να παίξει ή να τηλεφορτώσει παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή μουσική. Το έκαναν όλο και περισσότερο μέσω κινητών συσκευών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2015, ένας στους τρεις Ευρωπαίους δήλωσε ότι επιθυμεί τη διασυνοριακή φορητότητα. Για τους νέους, η δυνατότητα αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες ηλικίας 15 έως 39 ετών είχαν την άποψη ότι η φορητότητα και η πρόσβαση στις υπηρεσίες στις οποίες είναι συνδρομητές όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη είναι σημαντικές.
Ο μελλοντικός κανονισμός θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες διαδικτυκού περιεχομένου με τον ίδιο τρόπο όπως και στη χώρα τους. Για παράδειγμα, όταν ένας Γάλλος καταναλωτής κάνει συνδρομή στις διαδικτυακές υπηρεσίες ταινιών και σειρών του Canal+, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ταινίες και σειρές που είναι διαθέσιμες στη Γαλλία, ακόμη και όταν πάει διακοπές στην Κροατία ή για επαγγελματικό ταξίδι στη Δανία.
Οι παρόχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου, όπως η Netflix, η MyTF1 ή το Spotify θα επαληθεύουν τη χώρα διαμονής του συνδρομητή χρησιμοποιώντας μέσα, όπως στοιχεία πληρωμών, την ύπαρξη συμβολαίου στο διαδίκτυο ή τη διεύθυνση IP. Όλοι οι πάροχοι που προσφέρουν διαδικτυακό περιεχόμενο έναντι πληρωμής θα πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες. Οι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών (όπως οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί) θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν επίσης φορητότητα στους συνδρομητές τους.
Επόμενα βήματα
Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει τώρα να επιβεβαιωθεί επίσημα από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις εγκριθούν, οι κανόνες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη από τις αρχές του 2018, καθώς ο κανονισμός παρέχει στους παρόχους και στους κατόχους δικαιωμάτων προθεσμία εννέα μηνών προκειμένου να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων κανόνων.
Ιστορικό
Τον Δεκέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για να αποκτήσουν τα άτομα που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ μεγαλύτερη πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο. Ήταν η πρώτη νομοθετική πρόταση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία συμπληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την αύξηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και τη διαθεσιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου, καθώς και τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων για όλους τους διαδικτυακούς παράγοντες. Ο κανονισμός στοχεύει στις υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου όπου η εφαρμογή των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), διαδικτυακές τηλεοπτικές υπηρεσίες (Viasat's Viaplay, Sky's Now TV, Voyo), υπηρεσίες μουσικής συνεχούς ροής (Spotify, Deezer, Google Music) ή διαδικτυακές αγορές παιχνιδιών (Steam, Origin). Πρόκειται για υπηρεσίες με βασικό χαρακτηριστικό την παροχή πρόσβασης σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα σχετικά δικαιώματα, καθώς και υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
Η δυνατότητα να έχει κάποιος πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου όταν ταξιδεύει θα είναι ακόμη πιο σημαντική από τις 15 Ιουνίου 2017 όταν θα αρχίσουν να ισχύουν οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή. Από την ημερομηνία αυτή, τα άτομα που ταξιδεύουν τακτικά θα καταβάλλουν εγχώριες τιμές για κινητό διαδίκτυο, με την επιφύλαξη της εύλογης χρήσης, ανεξάρτητα από το πού ταξιδεύουν εντός της ΕΕ. (europa.eu)

Σχόλια