Εκσυγχρονισμός Οικογενειακού Δικαίου: Παράταση για θέσεις και προτάσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην υποβολή τυχόν θέσεων/απόψεών και/ή προτάσεων/εισηγήσεών σχετικά με τον Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nandreou@papd.mof.gov.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22 518 356.
Το έγγραφο, όπως έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των
νομοθεσιών του Οικογενειακού Δικαίου από τις Ομάδες Εμπειρογνωμόνων και Ακαδημαϊκών και την υποβολή των προτάσεων/εισηγήσεών τους μπορείτε να το δείτε εδώ: Παρουσίαση εισηγήσεων για για τον Εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου

Σχόλια