3,5 χρόνια φυλάκιση στον Ρίκκο Ερωτοκρίτου και 2,5 χρόνια στον Παναγιώτη Νεοκλέους χωρίς αναστολή

Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ανακοίνωσε τις ποινές για την υπόθεση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου και λοιπών. Συγκεκριμένα στον Ρίκκο Ερωτοκρίτου, το Κακουργιοδικείο επέβαλε ποινής φυλάκισης 3,5 ετών για την κατηγορία του Δεκασμού δημοσίου λειτουργού και για την κατηγορία της Κατάχρησης εξουσίας ποινή φυλάκισης 1,5 έτους. Δεν επέβαλε καμία ποινή για τις κατηγορίες της Δωροληψίας οικείων δημόσιων αξιωματούχων,
των συναλλαγών με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, της συνωμοσίας προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης και της συνωμοσίας προς καταδολίευση.
Στον Ανδρέα Κυπρίζογλου, επιβλήθηκε ποινή 1,5 έτους για την κατηγορία της συνωμοσίας προς καταδολίευση και καμία ποινή για την κατηγορία της συνωμοσίας προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης.
Στο δικηγορικό Γραφείο Νεοκλέους, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο €70.000 για την κατηγορία του Δεκασμού δημοσίου λειτουργού, ενώ δεν επέβαλε καμία ποινή για τις κατηγορίες της Ενεργού δωροδοκίας οικείων δημόσιων αξιωματούχων, των συναλλαγών με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, της συνωμοσίας προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης και της συνωμοσίας προς καταδολίευση.
Στον Παναγιώτη Νεοκλέους, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών για την κατηγορία του Δεκασμού δημοσίου λειτουργού και καμία ποινή για τις κατηγορίες της ενεργούς δωροδοκίας οικείων δημόσιων αξιωματούχων, των συναλλαγών με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά, της συνωμοσίας προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης και συνωμοσίας προς καταδολίευση
Όπως ανέφερε ο δικαστής το δικαστήριο «συνεκτιμώντας αφενός τη σοβαρότητα των αδικημάτων, την ανάγκη για αποτροπή και τις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων και αφετέρου όλους τους προαναφερθέντες ελαφρυντικούς παράγοντες σε συνδυασμό με τις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές περιστάσεις των κατηγορουμένων», αποφάσισε πως η μόνη αρμόζουσα ποινή για τους Ρίκκο Ερωτοκρίτου, Ανδρέα Κυπρίζογλου και Παναγιώτη Νεοκλέους είναι η φυλάκιση και για το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους η χρηματική ποινή.
Η απόφαση προβλέπει άμεση φυλάκιση για τους Ρίκκο Ερωτοκρίτου και Παναγιώτη Νεοκλέους και αναστολή φυλάκισης για τον Ανδρέα Κυπρίζογλου. Οι ποινές φυλάκισης για τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου συντρέχουν, επομένως η ποινή φυλάκισης είναι 3,5 έτη.
Το Δικαστήριο στην απόφαση του κατά πλειοψηφία για αναστολή της ποινής του Κυπρίζογλου αναφέρει συγκεκριμένα ότι «χωρίς να υποβιβάζουμε τη σοβαρότητα των διαπραχθέντων αδικημάτων αποφασίσαμε να ασκήσουμε τη διακριτική μας ευχέρεια υπέρ της αναστολής έκτισης των ποινών για περίοδο 3 ετών από σήμερα».
Οι Ερωτοκρίτου και Νεοκλέους μεταφέρθηκαν ήδη από την Αστυνομία στις Κεντρικές Φυλακές. (πηγή:ikypros.com)

Σχόλια