Τέσσερις (4) Υποτροφίες για Διδακτορικό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

Η Σχολή Νομικής και Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου προσφέρει υποτροφίες για τέσσερεις (4) θέσεις για Διδακτορικό στο τομέα του Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών. Οι τομείς έρευνας αφορούν το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Δημόσια και Ευρωπαϊκή Πολιτική και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Σχολή προσφέρει πλήρη επιχορήγηση για 4 έτη. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι 30 Απριλίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο