60 χρόνια από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πριν από 60 χρόνια οι ηγέτες των έξι ιδρυτικών κρατών-μελών, έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφοντας τη Συνθήκη της Ρώμης με την οποία ιδρύθηκε η «Κοινή Αγορά». Η δημιουργία της ΕΕ οδήγησε στην μακροβιότερη ειρήνη στην ιστορία της Ευρώπης και σε έξι δεκαετίες σταθερότητας και ευημερίας. Η Συνθήκη της Ρώμης υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου του 1957 από έξι χώρες, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Έχοντας ως βάση την επιτυχημένη εφαρμογή της Συνθήκης Άνθρακα και Χάλυβα, οι έξι χώρες επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε άλλους οικονομικούς τομείς. Με δύο ξεχωριστές συμφωνίες αποφάσισαν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) που έχει στόχο την κατάργηση των εμποδίων στο εμπόριο και στην ενίσχυση της συνεργασίας για την χρήση της ατομικής ενέργειας.
Η οικονομική ολοκλήρωση μέσα από την κατάργηση των δασμών μεταξύ των κρατών μελών και την προώθηση της ελεύθερης μετακίνησης πολιτών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων αποδείχθηκε τόσο επιτυχής που όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης εξέφραζαν την επιθυμία τους να ενταχθούν στην Ένωση τα επόμενα χρόνια. Με την πάροδο των χρόνων οι τομείς συνεργασίας διευρύνονταν και αυτό οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, ανανεώθηκε πολλές φορές και σήμερα είναι γνωστή ως η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Το μέλλον της Ευρώπης είναι γεμάτο προκλήσεις, όπως το προσφυγικό, η οικονομική κρίση και το Brexit και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης οι πολιτικές που θα πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου η Ένωση να εξελιχθεί. 
Η Διακήρυξη της Ρώμης σηματοδοτεί την έναρξη μιας διαδικασίας. Μετά τη σύνοδο κορυφής της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια σειρά από έγγραφα προβληματισμού σχετικά με βασικά ζητήματα για την Ευρώπη: 1) η ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης· 2) η εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης· 3) η τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης· 4) το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας και 5) το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2017, ο πρόεδρος, κ. Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης θα προωθήσει τις ιδέες αυτές προτού καταστεί δυνατό να συναχθούν τα πρώτα συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2017. Έτσι, θα διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με ένα πλαίσιο δράσης που θα παρουσιαστεί εγκαίρως ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2019.

Σχόλια