Κατευθυντήριες γραμμές της Νομικής Υπηρεσίας προς τους λειτουργούς που ετοιμάζουν τα προσχέδια των νόμων

Κατευθυντήριες γραμμές προς τους δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με τη νομοπαρασκευαστική εργασία και ετοιμάζουν τα προσχέδια των νόμων δίνει η Νομική Υπηρεσία με ένα πολυσέλιδο έγγραφο 50 περίπου σελίδων. Όπως αναφέρεται στην σχετική επιστολή της Νομ. Υπηρεσίας, «διαπιστώθηκε η ανάγκη παροχής
διευκρινίσεων/κατευθυντήριων γραμμών προς τους δημοσίους λειτουργούς που ετοιμάζουν προσχέδια νομοθετημάτων» καθώς και ότι «η συμμόρφωση με τις  κατευθυντήριες γραμμές που έχουν συνταχθεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας είναι σημαντική» για την επίτευξη καλής νομοθέτησης. Δείτε την εισαγωγική επιστολή και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας εδώ

Σχόλια