Ο Νέος Νόμος για το Κάπνισμα: Πού επιτρέπεται και ποιές ποινές προβλέπονται (πλήρες κείμενο)

Ο Νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος είναι γεγονός και φέρει τον τίτλο «Ν. 24(I)/2017 - Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017». Στο άρθρο 11 του νόμου προβλέπεται η απαγόρευση του καπνίσματος καπνικών προϊόντων, νέων προϊόντων καπνού, φυτικών προϊόντων για κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, ναργιλέ και μη καπνιζόμενου προϊόντος
καπνού σε οποιοδήποτε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος, προβλεπομένων εξαιρέσεων, στους ανοικτούς εξωτερικούς χώρους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων και χώρων εκδηλώσεων για ανηλίκους, ενώ ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ανοικτού εξωτερικού χώρου δύναται να απαγορεύει το κάπνισμα στο χώρο αυτό.
Επίσης η απαγόρευση χρήσης συσκευής ηλεκτρονικού τσιγάρου, ισχύει και για ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν περιέχουν νικοτίνη. Οι παραβάτες είναι ένοχοι αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000). Η ίδια ποινή προβλέπεται και για το κάπνισμα σε όχημα δημόσιας χρήσης και όχημα ιδιωτικής χρήσης στο οποίο επιβαίνει ανήλικο άτομο (άρθρο 12). Ακόμα, η ίδια ποινή προβλέπεται για όσους υπευθύνους δεν τοποθετούν πινακίδα απαγόρευσης του καπνίσματος (άρθρο 13) καθώς και για το κάπνισμα στο χώρο εργασίας (άρθρο 14). Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου στο cylaw.com

Σχόλια