Ημερίδα για το Δίκαιο, την Πολιτική και την Ηθική με παρέμβαση του Γεν.Εισαγγελέα: Ποιό απόσπασμα του Μ.Λούθερ Κίνγκ χρησιμοποίησε

Ένα απόσπασμα από ομιλία του Αμερικανού υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Martin Luther King, επικαλέστηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης, σε ομιλία του σε Ημερίδα με θέμα “Πολιτική, Δίκαιο και Πολιτική Ηθική”, το Σάββατο 11/3/2017, που διοργάνωσε ο Όμιλος Πνευματικής Ανανεώσεως, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΕΛΜΕΚ.
Το απόσπασμα έχει ως εξής: «Μπορεί να είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να θεσπίσεις σε νόμο
την ηθική, πλην όμως η συμπεριφορά μπορεί να ρυθμιστεί. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι ο νόμος δεν μπορεί να αλλάξει την καρδιά, μπορεί όμως να χαλιναγωγήσει τον άκαρδο. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι ο νόμος δεν μπορεί να αναγκάσει κάποιον να με αγαπήσει, μπορεί όμως να τον αποτρέψει από του να με κακοποιήσει και πιστεύω ότι και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Έτσι, ενώ ο νόμος δεν μπορεί να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων, αλλάζει τις συνήθειές τους. Και όταν αλλάζει τις συνήθειες των ανθρώπων, αρκετά σύντομα θα αλλάξουν και οι αντιλήψεις και η καρδιά τους…»
Σύμφωνα με τον κ.Κληρίδη, οι άγραφοι νόμοι και οι γενικότεροι κανόνες ηθικής, έστω και αν κάποιοι από αυτούς μπορεί να διαφέρουν από εθνότητα σε εθνότητα και από εποχή σε εποχή, είναι εντούτοις κανόνες και αρχές που διέπουν ολόκληρη την τάξη πραγμάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τόσο της ατομικής – εσωτερικής, όσο και της εξωτερικής κοινωνικής συμπεριφοράς. Πρόκειται για αρχές και αξίες των οποίων η παράβαση δεν επιφέρει τιμωρίες και ποινές, παρά μόνο κοινωνικής φύσεως επακόλουθα.
Από την άλλη, πρόσθεσε, οι νόμοι και ιδιαίτερα οι ποινικοί νόμοι, επιχειρούν να θεσμοθετήσουν την ηθική και τις αρχές της, κωδικοποιώντας και δημοσιοποιώντας τις βασικές αρχές καλής συμπεριφοράς και τα επίπεδα τους, όπως αυτά είναι αποδεκτά από την κοινωνία. Αποσκοπούν οι νόμοι στο να περιφρουρήσουν τη δημόσια και την κοινωνική τάξη και καθιστούν ουσιαστικά κολάσιμες, μόνο πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες επιφέρουν κάποιας μορφής βλάβη ή επηρεασμό των δικαιωμάτων άλλων προσώπων.
Ο Γενικός Εισαγγελέας σημείωσε: “Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα, ή ως διαπίστωση, είναι το γεγονός ότι οι νόμοι επηρεάζουν και διέπουν ένα μόνο μέρος της ζωής των ανθρώπων. Επιδιώκουν τη ρύθμιση εκείνων μόνο των εξωτερικών ανθρώπινων διεργασιών οι οποίες μπορούν να υποταχθούν κάτω από μια νομοθετική ομοιομορφία. Δεν μπορεί νόμος να ρυθμίσει τις σκέψεις και τα απλά κίνητρα του ανθρώπου. Ούτε ασφαλώς τη συνείδησή του. Σ’ αυτά τα θέματα δεν μπορεί να υπάρξει ούτε υποχρεωτικός τρόπος δράσης, ούτε απαγόρευση δράσης προς τη μια κατεύθυνση ή την άλλη”.
Ακόμα παρατήρησε, οι αρχές και κανόνες ηθικής καλύπτουν την ολότητα των εκφάνσεων της ανθρώπινης ζωής. Και με τις πράξεις του ανθρώπου και με τις παραλείψεις του και με τις σκέψεις, τη συνείδηση και τα κίνητρά του. Συζητήσεις, θεωρίες και διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το συσχετισμό μεταξύ νόμου και ηθικής, θα υπάρχουν πάντοτε, συνέχισε ο κ. Κληρίδης. “Το κύριο ζήτημα κατά πόσο ο νόμος πρέπει να υιοθετεί ηθικές αρχές, ή κατά πόσο θα πρέπει να υφίσταται και να εφαρμόζεται ανεξάρτητα απ’ αυτές, πάντα θα αιωρείται ως θέμα προς συζήτηση”, πρόσθεσε.
Χαιρετισμούς στην Ημερίδα απηύθυναν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής και η Πρόεδρος του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως Μαίρη Κουτσελίνη. Ο τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Άκης Χατζηχαμπής μίλησε με θέμα “Η Ηθική της Πολιτικής – Φιλοσοφική Θεώρηση”. Παρεμβάσεις έκαναν ο Πρόεδρος της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου Κλείτος Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού Ξενής Ξενοφώντος και ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Πνευματικής Ανανεώσεως Γιώργος Προδρόμου. Το συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος – αναλυτής Σάββας Ιακωβίδης. (πηγή: nomisma.com.cy)
Διαβάστε επίσηςΗ δίκη που άργησε 17 χρόνια και ο ρόλος του δικαστή ως ιστορικού

Σχόλια