Έρχονται στην Κύπρο οι "Κοινωνικές Επιχειρήσεις". Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο

Ο θεσμός των Κοινωνικών Επιχειρήσεων έρχεται και στην Κύπρο. Στις ανεπτυγμένες χώρες οι κοινωνικές επιχειρήσεις προσφέρουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούνται και στην εξυπηρέτηση στόχων που σχετίζονται με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, στην εκπαίδευση, στην παροχή υπηρεσιών για βελτίωση της ζωής ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, κλπ. Απαραίτητη
προϋπόθεση για να ευδοκιμήσουν οι «κοινωνικές επιχειρήσεις» αποτελεί η δημιουργία κανονιστικού πλαισίου από το Κράτος για τη σύσταση και λειτουργία τους. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο. Η Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας ετοίμασε νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει ορισμό για την «Κοινωνική Επιχείρηση» καθώς και τη δημιουργία Μητρώου στο οποίο θα έχουν δικαίωμα για εγγραφή οι επιχειρήσεις που τον τηρούν, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν για εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση του όρου κοινωνική επιχείρηση όταν εμπορεύονται ή κατά τη διεξαγωγή των εργασιών τους ή κατά οποιαδήποτε επικοινωνία τους με το κοινό ενώ θα είναι δικαιούχες για τα όποια κίνητρα δίδονται σε αυτές.
Το εν λόγω Νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της ΜΔΜ της Προεδρίας www.reform.gov τίθεται από 20 Μαρτίου 2017 και μέχρι τις 2 Μαϊου σε δημόσια διαβούλευση. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια