Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δίκαιο της ΕΕ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει συνέδριο με θέμα «The Inter-relationship between the European Convention on Human Rights and European Union Law». Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Το συνέδριο θα εξετάσει τις διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Δίκαιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών από 28 διακεκριμένους ομιλητές, δικαστές, πανεπιστημιακούς, εμπειρογνώμονες και ερευνητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Μαρτίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (αμφιθέατρο UNESCO). Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση