Συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δίκαιο της ΕΕ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει συνέδριο με θέμα «The Inter-relationship between the European Convention on Human Rights and European Union Law». Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Το συνέδριο θα εξετάσει τις διάφορες πτυχές της σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του Δίκαιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών από 28 διακεκριμένους ομιλητές, δικαστές, πανεπιστημιακούς, εμπειρογνώμονες και ερευνητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Μαρτίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (αμφιθέατρο UNESCO). Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ

Σχόλια