Υπηρεσίες Internet και Κατάργηση χρεώσεων Roaming αλλάζουν το καθεστώς στις τηλεπικοινωνίες

Την αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος στις τηλεπικοινωνίες όσον αφορά στο Ανοικτό Διαδίκτυο και τη Διεθνή Περιαγωγή (Roaming) με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού 2015/2120 ΕΚ, επισημαίνει με δελτίο τύπου το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
Όπως αναφέρεται, σε ό,τι αφορά στο μεν ανοικτό διαδίκτυο εισάγονται κατά κύριο λόγο υποχρεώσεις των παροχέων αναφορικά με την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσίας, στη δε Διεθνή Περιαγωγή οι αλλαγές αφορούν στην κατάργηση των πρόσθετων χρεώσεων περιαγωγής από την 15η Ιουνίου 2017 με συγκεκριμένους περιορισμούς προκειμένου να αποτρέπονται καταχρηστικές ή και ανεπιθύμητες συμπεριφορές στη χρήση της υπηρεσίας περιαγωγής. Με την οριστικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, το ΓΕΡΗΕΤ ανέπτυξε πρωτοβουλία με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της εγχώριας αγοράς και της διασφάλισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών.
Σε ό,τι αφορά στο πεδίο του ανοικτού διαδικτύου η πρωτοβουλία του ΓΕΡΗΕΤ κορυφώθηκε με την έκδοση του περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διατάγματος του 2017 (ΚΔΠ 72/2017), ενώ σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Περιαγωγή, διασφαλίστηκε η συμμόρφωση των παροχέων κατά τη μεταβατική περίοδο (30Απρ’16-14Ιουν’17) και βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία του Γραφείου που αφορά στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των παροχέων αναφορικά με την μετά την 15η Ιουνίου 2017 εποχή (πλήρης κατάργηση των πρόσθετων χρεώσεων Διεθνούς Περιαγωγής).
Όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου, εντός του Μαρτίου 2017 το ΓΕΡΗΕΤ προχωρεί σε σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή και των Συνδέσμων Καταναλωτών με σκοπό να πετύχει την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις αλλαγές που έχουν προκύψει. Παράλληλα, το ΓΕΡΗΕΤ4 , σε συνεργασία με την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, προχώρησαν στη διαμόρφωση κοινού πλαισίου απαιτήσεων αναφορικά με τις πρόνοιες των συμβολαίων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο θα παρουσιάσουν από κοινού σε παροχείς και συνδέσμους καταναλωτών εντός του τρέχοντος μηνός.

Σχόλια