Οι συχνές απαγωγές παιδιών γονέων νυμφευμένων με υπηκόους τρίτων χωρών το θέμα της συνεδρίασης της Κοινοβ.Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συνεδρίασε τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017, στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Οι συχνές απαγωγές παιδιών γονέων νυμφευμένων με υπηκόους τρίτων (3ων) χωρών και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το πιο πάνω θέμα η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Αρχηγείου Αστυνομίας, της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως της Αστυνομίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της Οργάνωσης Cyprus Stop Trafficking, του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης “Hope for Children”.
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το τελευταίο δεν εκπροσωπήθηκε κατά τη συνεδρία «καθώς εκ παραδρομής δεν παρευρέθηκε ο αρμόδιος λειτουργός».
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
1. Ο περί Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2017
2. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016.

Σχόλια