Θέσεις Διευθυντή Λιμανιού στην Αρχή Λιμένων Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Διευθυντή Λιμανιού, μια για το Λιμάνι Λεμεσού και μια για το Λιμάνι Λάρνακας. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α14(Ι): €41.810,25 – 43.610,92 – 45.411,60 – 47.212,28 –49.012,96 – 50.813,64 – 52.614,31 – 54.414,99. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων είναι:  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν στα Οικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Δημόσια Διοίκηση, στα Εμπορικά, στη Λογιστική, στα Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister-at-Law), στη Μηχανική (οποιουδήποτε κλάδου)∙ Αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα 15 Μαΐου, 2017. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο