Τί αλλάζει στο Διαζύγιο και στην Διαδικασία στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Προσεχώς υποβάλλονται τα νομοσχέδια στη Νομική Υπηρεσία

Στον επερχόμενο εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ.Ιωνάς Νικολάου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι δύο αρμόδιες Επιτροπές «έχουν υποβάλει τις εισηγήσεις τους, έγινε επεξεργασία των εισηγήσεων και στη συνέχεια, αφού υποβλήθηκαν σε δημόσιο διάλογο, λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των οργανισμών ή ατόμων που υπέδειξαν ενδιαφέρον. Αναμένονται οι απόψεις του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα νομοσχέδια και με τη συμπλήρωσή τους θα υποβληθούν στη Νομική Υπηρεσία για σκοπούς νομοτεχνικού ελέγχου».
Όπως ανέφερε ο κ.Νικολάου «με βάση τις εισηγήσεις αναθεωρείται η διαδικασία που ακολουθείται ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, ώστε από τη μια, να προωθηθεί η εκδίκαση υποθέσεων κατά ταχύτερο τρόπο και από την άλλη, το Δικαστήριο να προστατεύσει περαιτέρω τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά αναγνωρίζονται σε διεθνείς συμβάσεις. Προσπάθειά μας είναι να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το σύστημα προστασίας του παιδιού, τόσο σε σχέση με τη διατήρηση επικοινωνίας με τους γονείς του όσο και στον τρόπο ρύθμισης ζητημάτων που το αφορούν προσωπικά, ώστε να μπορεί να εκφράζει ενώπιον του Δικαστηρίου τη δική του άποψη, η οποία θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη».
Ερωτηθείς σχετικά με το συναινετικό διαζύγιο, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι οι εν διαστάσει σύζυγοι θα μπορούν να υποβάλουν στο Δικαστήριο συναινετική αίτηση για διαζύγιο και η σύμφωνη γνώμη τους να διαλύσουν τον γάμο τους θα αποτελεί λόγο ισχυρού κλονισμού του γάμου, γιατί ο κλονισμός του γάμου είναι αποτέλεσμα της κοινής επιθυμίας να τον διαλύσουν και ότι δεν μπορούν πλέον να παραμείνουν μαζί.
Ερωτηθείς κατά πόσο θα υπάρχει ρύθμιση και για τα περιουσιακά στοιχεία, ο Υπουργός ανέφερε: «Σε κάθε περίπτωση διαδικασίας διαζυγίου, το δικαστήριο ρυθμίζει τα θέματα επικοινωνίας, σχέσεων γονέων και τέκνων, τα περιουσιακά ζητήματα που προκύπτουν συνεπεία της διάλυσης του γάμου – δηλαδή τα όσα απέκτησαν οι δύο σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου – και για το σκοπό αυτό υπάρχουν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις στις σχετικές εθνικές νομοθεσίες».
Τέλος, σε ερώτηση εάν στη νέα νομοθεσία θα προβλέπεται κάτι για τα προγαμιαία συμβόλαια, ο κ. Υπουργός σχολίασε ότι κάθε ζευγάρι μπορεί να ρυθμίσει είτε πριν είτε μετά τον γάμο τα περιουσιακά του στοιχεία, όπως το ίδιο κρίνει, όπως και το τι θα συμβεί σε περίπτωση διάλυσης του γάμου και επεσήμανε ότι: «Δεν νομίζω ότι είναι ορθό να ρυθμίζεται, είτε πριν την τέλεση γάμου είτε κατά την διάρκεια, ο τρόπος κατανομής της περιουσίας που θα αποκτήσουν ή απέκτησαν κατά την διάρκεια του γάμου, όταν ο γάμος έχει στόχο την συνέχεια και όχι το χωρισμό».

Σχόλια