Νομοσχέδια για τη Διαφθορά και τη δυνατότητα ποινικής δίωξης του Προέδρου της Δημοκρατίας

Τέθηκε από τις 21 Απριλίου 2017 σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις θέσεις/απόψεις/προτάσεις/εισηγήσεις τους μέχρι και την 22α Μαΐου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση nsaourou@mjpo.gov.cy. ή στο τηλεομοιότυπο 22518356. Το κείμενο, όπως έχει διαμορφωθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των νομοθεσιών, τις πρόνοιες των σχετικών Διεθνών Συμβάσεων για τη Διαφθορά τις οποίες η Κύπρος έχει επικυρώσει, τις συστάσεις τις GRECO, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ηνωμένων Εθνών και τις πρακτικές άλλων χωρών, επισυνάπτεται εδώ. Δείτε την Παρουσίαση Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς εδώ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς ανέφερε ακόμα ότι Νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζονται και διευρύνονται τα αδικήματα για τα οποία μπορεί να διωχθεί ποινικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνική επεξεργασία.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Πρόσληψη δύο (2) Νομικών στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση