Ανακοίνωση Νομικού Συμβουλίου αναφορικά με τις Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, «το Νομικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε ότι για τις περιπτώσεις όπου οι Δ.Ε.Π.Ε και οι Συνεταιρισμοί Δικηγόρων δύνανται να μετέχουν σε Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ως  μέτοχοι, οι δικηγόροι που προτίθενται να ιδρύσουν τις εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς το Νομικό Συμβούλιο για αυτή τους την πρόθεση καθώς επίσης και για οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπό ίδρυση εταιρείας».

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο