Ανακοίνωση Νομικού Συμβουλίου αναφορικά με τις Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, «το Νομικό Συμβούλιο σε συνεδρία του αποφάσισε ότι για τις περιπτώσεις όπου οι Δ.Ε.Π.Ε και οι Συνεταιρισμοί Δικηγόρων δύνανται να μετέχουν σε Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών ως  μέτοχοι, οι δικηγόροι που προτίθενται να ιδρύσουν τις εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς το Νομικό Συμβούλιο για αυτή τους την πρόθεση καθώς επίσης και για οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπό ίδρυση εταιρείας».

Σχόλια