Οδηγίες προς τους Δανειολήπτες από τον Σύνδεσμο Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών

Οδηγίες προς τους Δανειολήπτες παρέχει με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμός Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) καθώς όπως αναφέρει, οι τράπεζες εκμεταλλευόμενες την συναλλακτική τους υπεροχή, συνεχίζουν να περιλαμβάνουν απαράδεκτους όρους στις δανειακές τους συμφωνίες, αδιαφορώντας για τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση αθέμιτων και καταχρηστικών τραπεζικών πρακτικών, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Δικαστηρίων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των Κυπριακών Δικαστηρίων, που δικαιώνουν τους δανειολήπτες και τις αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, που αναδεικνύουν και προστατεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Δείτε την ανακοίνωση με τις οδηγίες εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο