Θέση Διεθνούς Συμβούλου για Περιουσιακά Θέματα στο UNDP

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) προκηρύσσει θέση Διεθνούς Συμβούλου για Περιουσιακά Θέματα με τόπο εργασίας τη Λευκωσία, για την υποστήριξη του Ειδικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας των Η.Ε. στην Κύπρο κατά τη διαπραγμάτευση για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων είναι η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος στη Νομική, Οικονομικά, Ανθρώπινα Δικαιώματα ή σε παρεμφερή κλάδο, εργασιακή εμπειρία 15 ετών σε συναφή τομέα και ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα στον γραπτό και προφορικό λόγο. Έναρξη εργασίας: 22 Μαϊου 2017. Διάρκεια αρχικής σύμβασης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 με δυνατότητα επέκτασης. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 07-Μαϊου 2017 (Midnight New York, USA). Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια