Θέση Διεθνούς Συμβούλου για Περιουσιακά Θέματα στο UNDP

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) προκηρύσσει θέση Διεθνούς Συμβούλου για Περιουσιακά Θέματα με τόπο εργασίας τη Λευκωσία, για την υποστήριξη του Ειδικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας των Η.Ε. στην Κύπρο κατά τη διαπραγμάτευση για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων είναι η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος στη Νομική, Οικονομικά, Ανθρώπινα Δικαιώματα ή σε παρεμφερή κλάδο, εργασιακή εμπειρία 15 ετών σε συναφή τομέα και ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα στον γραπτό και προφορικό λόγο. Έναρξη εργασίας: 22 Μαϊου 2017. Διάρκεια αρχικής σύμβασης μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 με δυνατότητα επέκτασης. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 07-Μαϊου 2017 (Midnight New York, USA). Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο