Ξεκινούν τη Δευτέρα 22 Μαϊου οι Εξετάσεις των Δικηγόρων

Ξεκινούν αύριο, Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017, οι εξετάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του περί Δικηγόρων Νόμου. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 6 Ιουλίου 2017.
Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 20η Ιουλίου 2017.
Σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου όρισε το πρόγραμμα των εξετάσεων κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:
ΗΜΕΡΑ
ΗΜ/ΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΘΕΜΑΤΑ

Δευτέρα
22.05.2017
15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Ποινικό Δίκαιο
Β
Περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας & περί Κληρονομιών & Διαδοχής Νόμος
Τετάρτη
24.05.2017
15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Συνταγματικό Δίκαιο
Β
Διοικητικό Δίκαιο σε συνάρτηση με το Άρθρο 146 του Συντάγματος
Παρασκευή
26.05.2017

15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Ποινική Δικονομία
Β
Οικογενειακό Δίκαιο
Δευτέρα
29.05.2017

15.00–16.45

17.00–18.45

Α

Β

Περί Συμβάσεων & Πωλήσεως Αγαθών Νόμος

Εταιρικό Δίκαιο

Τετάρτη
31.05.2017

15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Περί Αποδείξεως Νόμος
Β
Πολιτική Δικονομία
Παρασκευή
02.06.2017
15.00–16.45 17.00–18.45

Α

Αστικά Αδικήματα
Β
Περί Δικαστηρίων/Δικηγόρων Νόμοι & Δεοντολογία

Το Cylegalnews.com εύχεται σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία! Σχόλια