Αναβολή πολιτικών και ποινικών εφέσεων και υποθέσεων Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου που έχουν οριστεί από 6 έως 28 Ιουνίου

Ανακοινώνεται ότι οι Πολιτικές και Ποινικές Εφέσεις και οι υποθέσεις Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου οι οποίες είναι ορισμένες από 6 Ιουνίου 2017 μέχρι και 28 Ιουνίου 2017 αναβάλλονται. Θα υπάρξει ειδοποίηση από το Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία ορισμού τους. (ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου).

Σχόλια