Αναβολή πολιτικών και ποινικών εφέσεων και υποθέσεων Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου που έχουν οριστεί από 6 έως 28 Ιουνίου

Ανακοινώνεται ότι οι Πολιτικές και Ποινικές Εφέσεις και οι υποθέσεις Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου οι οποίες είναι ορισμένες από 6 Ιουνίου 2017 μέχρι και 28 Ιουνίου 2017 αναβάλλονται. Θα υπάρξει ειδοποίηση από το Πρωτοκολλητείο για τη νέα ημερομηνία ορισμού τους. (ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου).

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα