Εκτός των επαρχιακών δικαστηρίων θα λειτουργεί το Εμπορικό Δικαστήριο. Αυξάνεται ο αριθμός των δικαστών και εισάγεται η Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη

Το Εμπορικό Δικαστήριο, θα έχει ξεχωριστή δομή, θα λειτουργεί εκτός των Επαρχιακών Δικαστηρίων και θα ακολουθεί διαδικασία ‘fast track’ (ταχείας οδού), δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά τη συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι αποφασίσθηκε η σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό της απονομής δικαιοσύνης στον τόπο μας και της απαίτησης για να καταστεί  η Κύπρος ως χώρα παροχής εμπορικών υπηρεσιών.
Ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει με την προετοιμασία νομοσχεδίου το οποίο θα υποβληθεί για διαβούλευση στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA), το ΚΕΒΕ και άλλοι, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός τέτοιου δικαστηρίου. 
Επίσης ο Υπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι ανάμεσα στις βασικές τροποποιήσεις που προωθούνται στους θεσμούς της πολιτικής δικονομίας πέραν από την αύξηση του αριθμού δικαστών και των στενοτυπιστών ώστε να ετοιμάζονται ευκολότερα τα πρακτικά των υποθέσεων, προκηρύχτηκε και η προσφορά για εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα που επιτρέπει τον χειρισμό υποθέσεων ηλεκτρονικά, γεγονός που θα εξοικονομεί χρόνο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αφού διαδικασίες  όπως η καταχώρηση αγωγής, η εξέταση φακέλων και  η υποβολή στοιχείων θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά.

Σχόλια