Νέοι Διορισμοί Δικαστών στα Επαρχιακά Δικαστήρια

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των διορισμών των κ.κ. Μαρίας-Χριστίνας Κάϊζερ και Ραφαέλας Μ. Προκοπίου στη μόνιμη θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία από 9 Μαΐου, 2017.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την 5η Απριλίου, 2017 την κα Μαρίνα Παπαδοπούλου, Επαρχιακό Δικαστή στη θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή από 1η Μαΐου, 2017.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την 31η Μαρτίου, 2017 αποφάσισε το διορισμό του κου Ν. Γιαπανά, προσωρινού Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου από 1η Απριλίου, 2017

Σχόλια