Νέοι Διορισμοί Δικαστών στα Επαρχιακά Δικαστήρια

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικύρωση των διορισμών των κ.κ. Μαρίας-Χριστίνας Κάϊζερ και Ραφαέλας Μ. Προκοπίου στη μόνιμη θέση Δικαστή Οικογενειακού Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία από 9 Μαΐου, 2017.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την 5η Απριλίου, 2017 την κα Μαρίνα Παπαδοπούλου, Επαρχιακό Δικαστή στη θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή από 1η Μαΐου, 2017.
Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την 31η Μαρτίου, 2017 αποφάσισε το διορισμό του κου Ν. Γιαπανά, προσωρινού Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου, στη θέση Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου από 1η Απριλίου, 2017

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο