Η συλλογή και επεξεργασία από ασφαλιστικές εταιρίες βίντεο που καταγράφουν χειρουργική επέμβαση ασθενούς παραβιάζει το Νόμο για τα Προσωπικά Δεδομένα

Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της συλλογής και επεξεργασίας από ασφαλιστικές εταιρείες ψηφιακών δίσκων (π.χ. cd, dvd κ.α.) και/ή βιντεοκασέτας (videotape) που καταγράφουν χειρουργική επέμβαση ασθενούς-ασφαλιζόμενου εξέδωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
«Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι) / 2001), όπως τροποποιήθηκε (στο εξής «ο Νόμος»), καθώς επίσης και σχετικές Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχω την άποψη ότι: 
(α) Η γενική «συγκατάθεση» που ενδεχομένως να δώσει ο ασφαλιζόμενος για παροχή προς την ασφαλιστική εταιρεία προσωπικών του δεδομένων, από τον ίδιο ή με τη συνδρομή του ή από άλλη πηγή, δεν θεωρείται έγκυρη αφού δεν καλύπτει την απαίτηση του Νόμου για «ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως».
(β) Έστω και αν έχει βιντεογραφηθεί η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος, τυχόν χορήγηση/προσκόμιση του σχετικού ψηφιακού δίσκου / βιντεοκασέτας στην ασφαλιστική εταιρεία, εκ πρώτης όψεως, παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 4 (1)(β) του Νόμου, αφού τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτό/αυτή, υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά είχαν συλλεχθεί.
Για παράδειγμα, θεωρώ ότι, ένας πιθανός λόγος βιντεογράφησης μίας χειρουργικής επέμβασης είναι ο έλεγχος από τον ιατρό των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο σε περίπτωση επιπλοκών του ασθενή. 
(γ) Επιπρόσθετα, παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 (1)(γ) του Νόμου, αφού τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στο ψηφιακό δίσκο/βιντεοκασέτα είναι περισσότερα από ότι απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, που είναι η εξέταση της απαίτησης για καταβολή αποζημίωσης. 
Το Γραφείο μου είναι αρμόδιο εξέτασης σχετικών παραπόνων/καταγγελιών από ασφαλιζόμενους». 

Σχόλια