Η δίκη του Σωκράτη - Πτυχές της Ιστορίας Δικαίου και Σύγχρονες Προεκτάσεις

Η Νομική Σχολή και ο Νομικός Όμιλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ένωση Ελλήνων και Κυπρίων Νομικών συνδιοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Η δίκη του Σωκράτη» - Πτυχές της Ιστορίας Δικαίου και Σύγχρονες Προεκτάσεις, την Τρίτη 9 Μαϊου 2017, ώρα 17.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόγραμμα:
Α’Μέρος: Παρουσίαση από φοιτητές και ανταλλαγή επιχειρημάτων
Β’Μέρος: Ψηφοφορία από εισηγητές, δικαστές, δικηγόρους, εισαγγελείς και καθηγητές
Γ’Μέρος: Ψηφοφορία θεατών.
Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Είσοδος ελεύθερη.

Σχόλια