Η δίκη του Σωκράτη - Πτυχές της Ιστορίας Δικαίου και Σύγχρονες Προεκτάσεις

Η Νομική Σχολή και ο Νομικός Όμιλος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ένωση Ελλήνων και Κυπρίων Νομικών συνδιοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Η δίκη του Σωκράτη» - Πτυχές της Ιστορίας Δικαίου και Σύγχρονες Προεκτάσεις, την Τρίτη 9 Μαϊου 2017, ώρα 17.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόγραμμα:
Α’Μέρος: Παρουσίαση από φοιτητές και ανταλλαγή επιχειρημάτων
Β’Μέρος: Ψηφοφορία από εισηγητές, δικαστές, δικηγόρους, εισαγγελείς και καθηγητές
Γ’Μέρος: Ψηφοφορία θεατών.
Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. Είσοδος ελεύθερη.

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο