Ο περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος

Γράφει η Δανάη Φιλιώτου, Νομικός
Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε από την Υπουργό Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα ότι το νομοσχέδιο για την άδεια πατρότητας έχει αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για τον απαραίτητο νομοτεχνικό έλεγχο. 
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ήταν συνεπακόλουθο της πρότασης νόμου την οποία είχε καταθέσει η ΕΔΕΚ από το 2015. Σκοπός του είναι η δημιουργία νομικού πλαισίου για την προστασία της πατρότητας, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για την προστασία της μητρότητας, ώστε μισθωτός ο οποίος παρουσιάζει στον εργοδότη του πιστοποιητικό γεννήσεως ή υιοθεσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την πατρότητα τέκνου να έχει δικαίωμα σε άδεια πατρότητας συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, από τις οποίες οι δύο (2) λαμβάνονται από την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του τέκνου και οι υπόλοιπες δύο (2) ξεκινούν από την ημερομηνία της επιστροφής της μητέρας στην εργασία της μετά  από την άδεια μητρότητας. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Υπουργού και θα αναμένουμε την όσο το συντομότερο δυνατό κατάθεσή του στη Βουλή προς ψήφιση.
Αξιοσημείωτο είναι το παράδειγμα της Σουηδίας η οποία ηγείται της προσπάθειας στην προστασία της πατρότητας. Η διαφορά με την Αμερική, για παράδειγμα, είναι σοκαριστική. Για 480 εργάσιμες μέρες, οι 90 πρέπει να δίνονται στον νέο πατέρα ως άδεια με το 80% του μισθού του πληρωμένο ώστε να χτίσει μια πρώτη επαφή με το νεογνό. Την άδεια παίρνουν πάνω από το 90% των εργοδοτούμενων καθώς στη Σκανδιναβία δεν υπάρχει κανένα στίγμα και κανένα ταμπού για το θέμα. 
Αντίθετα, οι Η.Π.Α είναι από τα λίγα κράτη που δεν εγγυώνται άδεια πατρότητας με μόλις ένα 20% των εργοδοτών να το επιτρέπει στους εργαζομένους. Μάλιστα, γύρω στο ένα τρίτο του πληθυσμού δεν τολμά καν να ζητήσει την άδεια με το φόβο μήπως αυτό επηρεάσει τις επαγγελματικές του προοπτικές.
Γενικά παραδεκτό είναι ότι για να βοηθήσουμε τη γυναίκα να αντεπεξέλθει στους πολυδιάστατους ρόλους που η κοινωνία της φόρτωσε, θα πρέπει, όχι να αυξήσουμε την άδεια μητρότητας αλλά να την ισορροπήσουμε με αυτή της πατρότητας, ώστε να αντανακλάται η ισότητα που επιθυμούμε σε δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ανάλογες νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν άνισα τα δυο φύλα, όπως για παράδειγμα στο θέμα της σύνταξης χηρείας στους άνδρες, χρήζουν άμεσης μεταρρύθμισης.

Σχόλια