Δίκαιο & Λογοτεχνία - Πτυχές μιας Πολυσύνθετης Σχέσης

Το Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών, το Σπουδαστήριο Πετρώνδα, Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργανώνουν το συνέδριο: «Δίκαιο & Λογοτεχνία - Πτυχές μιας Πολυσύνθετης Σχέσης», στη μνήμη του φιλολόγου και λογοτέχνη, Σάββα Παύλου, Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 στο Αμφιθέατρο UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Σάββατο, 13 Μαΐου 2017 στο Παλαιό Δημαρχείο Στροβόλου. Δείτε το Πρόγραμμα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Υπερωριακή Αμοιβή και Επί Πληρωμή Αργίες σύμφωνα με το Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο