Συνεργασία Πανεπιστημίου Frederick και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:«Πύργος- Πράσινες ακτές πριν την ανάπτυξη»

Η ανάπτυξη στον 21ο αιώνα σε περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες, είναι πλέον κορυφαίο ζήτημα. Στόχος, να αποφευχθούν τα μεγάλα σφάλματα του παρελθόντος και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τη φιλοσοφία της αειφορίας. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν τα τελευταία χρόνια τις προτεραιότητες της συνεργασίας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Frederick και της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Έτσι οι δυο σχολές, έχοντας την υποστήριξη της Κοινότητας Κάτω Πύργου συνδιοργάνωσαν το εργαστήριο «Πύργος- Πράσινες ακτές πριν την ανάπτυξη» εστιάζοντας στο δίλημμα της ανάπτυξης από τη μια και της περιβαλλοντικής προστασίας από την άλλη.
Η κοινότητα Κάτω Πύργου επιλέχθηκε διότι έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και του παράκτιου τοπίου, όμως η ιδιαίτερη θέση της περιοχής προκαλεί δυσχέρειες στην ανάπτυξη και την παραμονή του πληθυσμού στον οικισμό.
Οι φοιτητές των δυο Πανεπιστημίων, κλήθηκαν να διαχειριστούν μια γραμμική παράκτια ζώνη με σημαντικές περιβαλλοντικές αξίες και ποιότητες τοπίου, που στο μέλλον κινδυνεύει να αλλοιωθεί από την αλόγιστη οικιστική ανάπτυξη.
Το εργαστήριο, έγινε σε δύο επίπεδα:
1ο:  Αναγνωρίστηκαν και κατανοήθηκαν σε βάθος οι πολεοδομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι που προδιαγράφουν την ανάπτυξη της περιοχής.
2ο: Εντοπίστηκαν τα κρίσιμα προβλήματα της παράκτιας ζώνης και αναδείχθηκαν συγκεκριμένες εικόνες και ποιότητες του τοπίου που απειλείται. Ο σχεδιασμός, μέσα από το δίπτυχο επέμβαση και προστασία, διερεύνησε εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης στην ακτή.
Αυτή η διαδικασία οδήγησε σε καινοτόμες προτάσεις και ταυτόχρονα ρεαλιστικές, καθώς και σε σενάρια οργάνωσης στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
Παράλληλα ήταν μια ευκαιρία για τους φοιτητές και των δυο Πανεπιστημίων να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να καλλιεργήσουν δεξιότητες.
Το εργαστήριο του οποίου τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην Κοινότητα και έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό, καθοδηγήθηκαν από τους καθηγητές :
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Κώστας Μωραΐτης και Κωνσταντίνος Σερράος
Πανεπιστήμιο Frederick: Βύρων Ιωάννου, Λώρα Νικολάου, Γρηγόρης Καλνής

Σχόλια