1000 ευρώ πρόστιμο σε Φοιτητική Παράταξη για αποστολή μηνύματος sms πολιτικού περιεχόμενου

Στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υποβλήθηκε παράπονο από άτομο που έλαβε μήνυμα sms πολιτικού περιεχομένου από την Φοιτητική Παράταξη Πρωτοπορία, χωρίς τη συγκατάθεση του (και χωρίς να ήταν μέλος της παράταξης), και χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο. 
Ο ίδιος παραπονούμενος είχε υποβάλει παράπονα κατά της ίδιας παράταξης και στο παρελθόν και το Γραφείο είχε ενημερώσει την παράταξη σχετικά με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και την είχε καλέσει να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα. Η παράταξη είχε απαντήσει ότι ο αριθμός του παραπονούμενου έχει διαγραφεί και ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Παρ’ όλα αυτά ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα από την παράταξη το οποίο καλούσε τους παραλήπτες να στηρίξουν την παράταξη σε φοιτητικές εκλογές.
Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων περιλαμβανομένων και των μηνυμάτων πολιτικού, θρησκευτικού ή φιλανθρωπικού περιεχόμενου, επιτρέπεται μόνο με την εκ των προτέρων συγκατάθεση των παραληπτών.
Στα μηνύματα θα πρέπει να αναγράφεται δωρεάν αριθμός με τον οποίο οι παραλήπτες των μηνυμάτων να μπορούν να ζητούν να μην λαμβάνουν μηνύματα, με εύκολο τρόπο και ατελώς. 
Η Επίτροπος επέβαλε στην παράταξη χρηματική ποινή ύψους €1000,00 (χιλίων ευρώ).

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα