Τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου: Συζητείται στις 14 Ιουνίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 είναι και η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου.
Συγκεκριμένα τον περασμένο Μάρτιο κατατέθηκε ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Αρ. Φακ. 23.01.058.047-2017), που αποτελεί Εναρμονιστικό νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου είναι  η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος».
Η συγκεκριμένη Οδηγία έχει ως στόχο να διευκολύνει την επί μονίμου βάσεως άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του εμμίσθου σε άλλο κράτος μέλος, διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόντα.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας κάθε δικηγόρος έχει το δικαίωμα να ασκεί μονίμως, σε κάθε άλλο κράτος μέλος και υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, τις δραστηριότητες του δικηγόρου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ίδιας Οδηγίας, ο δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες με τον δικηγόρο που ασκεί επάγγελμα υπό τον ενδεδειγμένο επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής και μπορεί, ειδικότερα, να παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα δικαίου του κράτους μέλους καταγωγής, του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου, καθώς και του δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής.
Σύμφωνα τέλος, με το άρθρο 10, ο δικηγόρος που ασκεί επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής και αποδεικνύει τριετή τουλάχιστον πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής και στον τομέα του δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένου του κοινοτικού δικαίου, απαλλάσσεται από τους όρους που προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ για την πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου στο κράτος μέλος υποδοχής  (cylegalnews.com)

Σχόλια