Νέα τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα. Τί αλλάζει στα άρθρα 155 και 174

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26.6.2017 ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017, ο οποίος τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα και συγκεκριμένα το άρθρο 155 του βασικού νόμου (Διαφθορά γυναίκας με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία) που τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον πλαγιότιτλο «Διαφθορά γυναίκας με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία.»· και
(β) με την αντικατάσταση της φράσης «είναι ηλίθια ή μειωμένου νοητικού» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «έχει νοητική ή/και ψυχική αναπηρία».
Η νέα διατύπωση του άρθρου 155 έχει ως εξής: «Όποιος, γνωρίζει ότι γυναίκα έχει νοητική ή/και ψυχική αναπηρία, έρχεται σε παράνομη συνουσία ή αποπειράται παράνομη συνουσία μαζί της κάτω από περιστάσεις που δεν ανάγονται σε βιασμό, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα χρόνια».
Επίσης το εδάφιο (3) του άρθρου 174 του βασικού νόμου (Συνουσία με νεαρό άντρα ηλικίας κάτω των δεκατριών χρόνων) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «άτομο ηλίθιο ή μειωμένου νοητικού» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «άτομο με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία».
Η νέα διατύπωση του 3ου εδαφίου του άρθρου 174 έχει ως εξής: «Όποιος, γνωρίζοντας ότι άλλος άντρας είναι άτομο με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία, έρχεται ή αποπειράται να έλθει σε παράνομη συνουσία μαζί του κάτω από περιστάσεις που δε συνιστούν αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 172, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα χρόνια».

Σχόλια