Κατάργηση της τηβέννου στα δικαστήρια: Ένα νομοσχέδιο που δεν προχώρησε ποτέ. Τί ισχύει για την περιβολή των δικηγόρων εντός του δικαστηρίου

Η χρήση τηβέννου τόσο για τους δικαστές όσο και για τους δικηγόρους είναι υποχρεωτική εντός των κυπριακών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα με την Εγκύκλιο 111 εδάφιο Β του Ανώτατου Δικαστηρίου προβλέπονται τα εξής για την εμφάνιση των δικηγόρων:
Β. Περιβολή Δικηγόρων εντός του Δικαστηρίου:
1. Δικηγόροι που εμφανίζονται ενώπιον των Δικαστηρίων θα φέρουν τη δικηγορική τήβεννο, μαύρο σακάκι, άσπρο πουκάμισο, άσπρο κολάρο καθώς και το ειδικό περιλαίμιο (bands). Οι Γυναίκες Δικηγόροι, εκτός των πιο πάνω, δύνανται να φέρουν φούστα ή παντελόνι σκούρου χρώματος.
2. Η πιο πάνω περιβολή δεν είναι αναγκαία:
(α) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ήτοι κατά την περίοδο από 1η Ιουνίου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.
(β) κατά τις εμφανίσεις των Δικηγόρων (ανεξαρτήτως περιόδου) ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας, εξαιρουμένου του Διοικητικού Δικαστηρίου, όταν η εμφάνιση δεν αφορά ακρόαση.
Σ' αυτές τις περιπτώσεις, δηλ. 2(α) και 2(β) ανωτέρω, οι άνδρες Δικηγόροι θα φέρουν μαύρο σακάκι, άσπρο πουκάμισο, γραβάτα σκούρου χρώματος ή ειδικό περιλαίμιο (bands). Οι γυναίκες Δικηγόροι, μαύρο κοστούμι (με φούστα ή παντελόνι) και άσπρο πουκάμισο κλειστό.
Διευκρινίζεται ότι όλοι οι Δικηγόροι (άνδρες και γυναίκες) σε όλες τις εμφανίσεις τους ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Κακουργιοδικείων,και του Διοικητικού Δικαστηρίου, εξαιρουμένης της καλοκαιρινής περιόδου, θα φέρουν την υπό το σημείο Β §1 περιγραφόμενη περιβολή.
Γ. Εάν δικηγόρος εμφανιστεί ενώπιον Δικαστή χωρίς να είναι κατάλληλα ενδεδυμένος πρέπει να επιστηθεί η προσοχή του στο γεγονός αυτό από το Δικαστή και να του παρασχεθεί χρόνος να ενδυθεί κατάλληλα».
Οι προσθήκες για το Διοικητικό Δικαστήριο έγιναν με τροποποίηση της Εγκυκλίου 111 στις 18.1.2016.
Αρκετά χρόνια πριν, στις 10.2.2005, είχε κατατεθεί στη Βουλή από τρεις βουλευτές του ΑΚΕΛ νομοσχέδιο με σκοπό την κατάργηση της χρήσης της τηβέννου στα κυπριακά δικαστήρια, χωρίς ωστόσο να προωθηθεί. 
Ο προτεινόμενος νόμος έφερε τον τίτλο «περί Κατάργησης της Χρήσης Τηβέννου στα Κυπριακά Δικαστήρια» και στην αιτιολογική του έκθεση αναφέρονταν τα εξής: «Όπως είναι γνωστό, στα κυπριακά δικαστήρια χρησιμοποιείται σήμερα από τους δικαστές και δικηγόρους η τήβεννος, κάτι το οποίο έχει κληροδοτηθεί από χρόνια στην κυπριακή δικαιοσύνη, χωρίς ουσιαστικά να εξυπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο στην απονομή της δικαιοσύνης. Συνεπώς, η χρήση της τηβέννου ενώπιον των δικαστηρίων κρίνεται αχρείαστη, γι’ αυτό και με την παρούσα πρόταση νόμου προτείνεται η κατάργησή της».
Το νομοσχέδιο αυτό, όπως και πολλά άλλα, εκκρεμεί ακόμα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων με αποτέλεσμα να διατηρείται σε ισχύ ο εν λόγω θεσμός. [cylegalnews.com]

Σχόλια