Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο Διεθνές Δίκαιο στην Ελβετία

To Ινστιτούτο Διεθνών Αναπτυξιακών Σπουδών που εδρεύει στην Ελβετία (Γενεύη) αναζητά Μεταδιδακτορικό Ερευνητή στο τομέα των Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα «Οι δρόμοι του Διεθνούς Δικαίου: Σταθερότητα και Αλλαγές στη Διεθνή Έννομη Τάξη». Η περίοδος της σύμβασης ξεκινάει από 1η Οκτωβρίου 2017, για δύο (2) χρόνια με δυνατότητα επέκτασης μέχρι 5 χρόνια. Ετήσιες αποδοχές: CHF 92,500 / £ 74,490.25. Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουλίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα