Υποτροφία στο Φορολογικό Δίκαιο στο Βέλγιο

Η έδρα της PwC στο Φορολογικό Δίκαιο, που βρίσκεται στο Διατμηματικό Κέντρο Ερευνών του οικονομικού και κοινωνικού δικαίου (CRIDES - https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/crides) στο Louvain-La-Neuve, του Βελγίου, επιθυμεί να προσλάβει 1 διδάκτορα πλήρους φοίτησης στον τομέα Business Tax law and policy, with a European and international focus (supervision: Prof. Edoardo Traversa).
Ο διδακτορικός ερευνητής θα εργαστεί σε ένα διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον για φορολογικά θέματα, όπως η ευρωπαϊκή και η διεθνής φορολογία, η περιβαλλοντική φορολογία, η φορολογία της ψηφιακής και συνεργατικής οικονομίας και η φορολογική πολιτική. Θα συμμετάσχει στις ερευνητικές δραστηριότητες που διοργανώνει η έδρα της PwC στο φορολογικό δίκαιο ή η Crides, ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα που βρίσκονται στο Ινστιτούτο Διεπιστημονικής Έρευνας Νομικών Επιστημών ή σε άλλα Ερευνητικά Ινστιτούτα. Το θέμα της διδακτορικής έρευνας θα καθοριστεί σύμφωνα με τον επιβλέποντα λίγο μετά την έναρξη της υποτροφίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Ιουνίου 2017
Αίτηση:: https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/work...
Έναρξη Υποτροφίας: Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2017
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Δείτε και άλλα θέματα για Σπουδές Νομικής, Υποτροφίες και Μεταπτυχιακά στη στήλη Legal Education

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα