Διαδικασία Αλλαγής Διαχειριστή Εμπιστεύματος

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής διαχειριστή Εμπιστεύματος εξέδωσε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή Εμπιστεύματος  από ένα γραφείο σε άλλο η διαδικασία αλλαγής είναι η ακόλουθη:
(α) Το γραφείο που είχε υπό τη διαχείριση του αρχικά το εμπίστευμα,  θα πρέπει να επιλέξει το εμπίστευμα στο σύστημα όπου το έχει εγγράψει, να επιλέξει το πεδίο  σχόλια και εκεί να συμπληρώσει ως σχόλιο ότι η διαχείριση του εμπιστεύματος  τερματίζεται από το συγκεκριμένο γραφείο αναγράφοντας την ημερομηνία αλλαγής (στην μορφή  xx/xx/20xx). Εάν είναι σε γνώση του γραφείου που θα τερματίσει τη διαχείριση του εμπιστεύματος το όνομα του νέου διαχειριστή τότε θα πρέπει να αναγραφεί και το όνομα αυτού. Ακολούθως, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποθήκευση των νέων δεδομένων και  να καταβάλει το ποσό των 20 ευρώ.
(β) Στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή του εμπιστεύματος δεν θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία αλλαγής της διαχείρισης του εμπιστεύματος στο πεδίο Date of Termination.
(γ) Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή του εμπιστεύματος θα πρέπει να ενημερώνεται το Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ. για την εν λόγω αλλαγής ώστε να απενεργοποιείται το εμπίστευμα.
(δ) Το νέο γραφείο που θα αναλάβει τη διαχείριση του εμπιστεύματος θα πρέπει να δημιουργήσει το εμπίστευμα ξανά με το ίδιο όνομα (το εμπιστεύμα θα λάβει διαφορετικό αριθμό στο μητρώο εμπιστευμάτων του Π.Δ.Σ.), θα πρέπει να αναγράψει την ημερομηνία που έχει δημιουργηθεί το εμπίστευμα στο πεδίο date of establishment, να συμπληρώσει τα στοιχεία του γραφείου και να καταβάλει  30 ευρώ».

Σχόλια