Σειρά Σεμιναρίων εκπαίδευσης για τα θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας

Η Αρχή Ισότητας και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης διοργανώνουν από κοινού Σειρά Σεμιναρίων εκπαίδευσης δημόσιων λειτουργών για τα θέματα εκφοβισμού στο χώρο εργασίας (bullying-εκφοβισμός, mobbing, stalking -παρενοχλητική παρακολούθηση και σεξουαλική παρενόχληση).
Οι στόχοι εργαστηρίου είναι, με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες:
• Να αντιληφθούν την έννοια του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο και συναφών εννοιών
• Να ενημερωθούν για τη δράση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε αυτό το ζήτημα.
• Να προβληματιστούν για τους τρόπους διαχείρισης του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο.
Στα σεμινάρια συμμετέχουν ως εκπαιδεύτριες η Λειτουργός Α' του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και της Αρχής Ισότητας Γεωργία Σταυρινίδου, και η Λειτουργός Νιόβη Γεωργιάδη.
Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια στις 10 Ιουνίου και 15 Δεκεμβρίου 2015, 27 Ιανουαρίου, 25 Φεβρουαρίου, 3 Μαρτίου, 22 Ιουνίου, 2 Ιουλίου, 3 Νοεμβρίου 2016, 2 και 9 Φεβρουαρίου και 13 Ιουνίου 2017. 

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα