Προκήρυξη για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
Προβλέπονται οι εξής Κατευθύνσεις:
Α. Κατεύθυνση Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Β. Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Γ. Κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών
Δ. Κατεύθυνση Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Ε. Κατεύθυνση Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
ΣΤ. Κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για κτήση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Διαβάστε περισσότερα στο legalnews24.gr
Δείτε περισσότερα θέματα για Νομικές Σπουδές-Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες στη στήλη Legal Education

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα