Κήρυξη δωματίου Ιατρικού Κέντρου σε φυλακή για τη μεταφορά του καταδικασθέντος Παναγιώτη Νεοκλέους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Μαϊου 2017, η Γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 3 των Περί Φυλακών Νόμων 1996-2016, σύμφωνα με την οποία «ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν οι περί Φυλακών Νόμοι του 1996 έως 2016, άρθρο 3 κηρύσσει ως φυλακή το δωμάτιο υπ’ αριθμόν 302 του Ιατρικού Κέντρου «Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ» στην Παλώδια με σκοπό την κράτηση καταδίκων ή άλλων προσώπων κατόπιν διαταγής Δικαστηρίου ή άλλης νόμιμης εξουσιοδότησης».
Η Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα το ΚΥΠΕ, απέστειλε στις αρχές των Κεντρικών Φυλακών τη γνωμάτευση που είχαν ζητήσει σε σχέση με τη μεταφορά και κράτηση του κατάδικου δικηγόρου Παναγιώτη Νεοκλέους στο `Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ` στην Παλώδια για νοσηλεία, μετά από σχετική  γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου.
Ο Παναγιώτης Νεοκλέους μεταφέρθηκε την Τρίτη 30 Μαϊου, από τις Κεντρικές Φυλακές, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης για την υπόθεση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου, στο Μέλαθρον Αγωνιστών, μετά από οδηγίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ο οποίος είχε προηγουμένως κηρύξει, με κανονιστική διοικητική πράξη, ως φυλακή το δωμάτιο υπ` αριθμόν 302 του εν λόγω Ιατρικού Κέντρου. Δείτε τη Γνωστοποίηση όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας εδώ

Σχόλια