Υπόδειγμα Αίτησης για Αναστολή Φυλακιστηρίων Ενταλμάτων

Υπόδειγμα Αίτησης για αναστολή φυλακιστηρίων ενταλμάτων με βάση το άρθρο 53.4 του Συντάγματος ανάρτησε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στο διαδικτυακό της τόπο. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος,  ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας μειώνουν αναστέλλουν ή μετατρέπουν οιανδήποτε ποινή επιβληθείσα υπό οιουδήποτε δικαστηρίου στη Δημοκρατία κατόπιν συμφώνου γνώμης του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας και του βοηθού γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας. Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

Σχόλια