Υπόδειγμα Αίτησης για Αναστολή Φυλακιστηρίων Ενταλμάτων

Υπόδειγμα Αίτησης για αναστολή φυλακιστηρίων ενταλμάτων με βάση το άρθρο 53.4 του Συντάγματος ανάρτησε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας στο διαδικτυακό της τόπο. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος,  ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας μειώνουν αναστέλλουν ή μετατρέπουν οιανδήποτε ποινή επιβληθείσα υπό οιουδήποτε δικαστηρίου στη Δημοκρατία κατόπιν συμφώνου γνώμης του γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας και του βοηθού γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας. Κατεβάστε την Αίτηση εδώ

Σχόλια

Χώρος Διαφήμισης

Χώρος Διαφήμισης

Το Νομικό & Δικαστικό Portal της Κύπρου