Νέο Νομοσχέδιο για την ποινική αντιμετώπιση των παιδιών: Η φυλάκιση θα απαγορεύεται και θα δικάζονται από ειδικό δικαστήριο ανηλίκων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην προσπάθεια μιας διαφορετικής μεταχείρισης των ανήλικων στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, προωθεί σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, νομοσχέδιο για την εγκαθίδρυση ενός συστήματος ποινικής δικαιοσύνης ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες των παιδιών που βρίσκονται σε σύγκρουση με το νόμο και τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών σύμφωνα με τις διεθνώς νομικά δεσμευτικές πράξεις και πρότυπα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος του Υπουργείου είναι με το νομοσχέδιο αυτό να καλυφθεί το κενό που έχει επισημανθεί από το Υπουργείο, καθώς παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες που επιχειρήθηκαν μέχρι σήμερα, δεν κατέστη δυνατή η υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που να επιτρέπει τη διαφορετική μεταχείριση των παιδιών σε σύγκρουση με το νόμο, στο σύστημα ποινικής διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα, αρκετές φορές παραβιάζονταν τα δικαιώματα των παιδιών αυτών, καθώς τύγχαναν της ίδιας μεταχείρισης με τους ενήλικες.
Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εγκαθιδρύει δομές και διαδικασίες αποδικαστικοποίησης, όπου λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παιδιού κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης το επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και το παιδί συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν.
Η ποινική δίωξη και η κράτηση του παιδιού συνιστούν το έσχατο μέτρο και επιβάλλεται μόνο εφόσον οποιαδήποτε άλλα μέτρα έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει, ενώ η φυλάκιση απαγορεύεται.
Στις περιπτώσεις ποινικής δίωξης παιδιού, η υπόθεση θα εκδικάζεται από ειδικό δικαστήριο ανηλίκων, στη βάση και πάλι της αρχής ότι η κράτηση παιδιών αποτελεί το έσχατο μέτρο και θα πρέπει να επιβάλλονται εναλλακτικές ποινές ή μέτρα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο νομοσχέδιο έχουν ενσωματωθεί και οι πρόνοιες της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο και να τεθούν σε ισχύ μέχρι τις 11 Ιουνίου 2019.
Tο νομοσχέδιο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017. Στη συνέχεια, αφού οριστικοποιηθεί, θα προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Σχόλια