Αύξηση στις εγγραφές νέων εταιριών στην Κύπρο

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, οι αιτήσεις για εγγραφές νέων εταιρειών στην Κύπρο αυξήθηκαν τον Μάιο στις 1.141, σε σύγκριση με 1.072 τον περσινό Μάιο. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των αιτήσεων παρουσιάζει αύξηση 13,2%.
Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2017, ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε στις 5.488, σε σύγκριση με 5.350 το πρώτο πεντάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%.
Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, ο αριθμός των αιτήσεων για έγκριση ονόματος ανήλθε τον Μάιο του 2017 στις 2.608, σε σύγκριση με 2.222 τον περσινό Μάιο, παρουσιάζοντας αύξηση 17,4%.
Το σύνολο των εγγεγραμμένων εταιρειών ανήλθε στο τέλος Μαΐου του 2017 στις 213.206, σε σύγκριση με 211.978 στο τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6%. Οι νέες εγγραφές κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2017 ανήλθαν στις 5.369 (για ολόκληρο το 2016 είχαν ανέλθει στις 13.645), ενώ οι νέες επιπρόσθετες εγγραφές που αφορούν Συνεταιρισμούς και Εμπορικές Επωνυμίες ανήλθαν στις 909 (το 2016 είχαν ανέλθει στις 2.033).
Επίσης, οι νέες επιπρόσθετες εγγραφές που αφορούν αλλοδαπές εταιρείες ανήλθαν το πρώτο πεντάμηνο του 2017 στις 46 (το 2016 είχαν ανέλθει στις 62). (sigmalive.com)

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα