Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στη Νομική Σχολή του Queen’s University Belfast

Η Νομική Σχολή του Queen’s University Belfast προσφέρει επιδοτούμενη θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στον τομέα της Μεταβατικής Δικαιοσύνης (Transitional Justice). Η θέση διατίθεται από την 1η Οκτωβρίου 2017 για τρία χρόνια και αφορά στην παροχή βοήθειας στην ερευνητική ομάδα για τη διερεύνηση του ρόλου των αποζημιώσεων στις μεταβατικές κοινωνίες σε έξι περιπτωσιολογικές μελέτες. Το έργο επιδιώκει να αναπτύξει μια θεωρητική και πρακτική κατανόηση της σχέσης μεταξύ αποζημιώσεων, ευθύνης και θυματοποίησης στις μεταβατικές κοινωνίες. Ετήσια αμοιβή:  £32,004 - £36,001. Προθεσμία αιτήσεων: Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ
Δείτε και άλλα θέματα για Νομικές Σπουδές-Υποτροφίες και Μεταπτυχιακά στη στήλη Legal Education

Σχόλια

Top Legal Stories

Δικαστική απόφαση-σταθμός βάζει τέλος στις υψηλές διατροφές σε πρώην συζύγους

Τροποποίηση στο Νόμο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση): Τί αλλάζει στην εξουσία του Δικαστηρίου να επιτρέπει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας

Σχέδιο Νόμου για την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Κύπρο

Νέα τροποποίηση στον περί Δικαστηρίων Νόμο: Ποιές αποφάσεις υπόκεινται σε έφεση

Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο: Πώς συστήνεται και ποιά τα πλεονεκτήματα