Συνθέσεις Κακουργιοδικείων από 10/9/2017

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν.14/60 όπως τροποποιήθηκε), το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε τις πιο κάτω συνθέσεις Κακουργιοδικείων από 10 Σεπτεμβρίου, 2017:
Κακουργιοδικείο Λεμεσού: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λεμεσό θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Αλ. Παναγιώτου, Π.Ε.Δ., Γ, Κυριακίδου, Α.Ε.Δ. και Φ. Καπετάνιου, Ε.Δ..
Κακουργιοδικείο Λάρνακας-Αμμοχώστου: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λάρνακα–Αμμόχωστο θα απαρτίζεται  από τους κ.κ. Ν. Γιαπανά, Π.Ε.Δ., Ν. Ταλαρίδου, Ε.Δ. και Λ. Παντελή, Ε.Δ..
Κακουργιοδικείο Πάφου: Το Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Ρ. Λιμνατίτου Π.Ε.Δ., Μ. Δρουσιώτης, Α.Ε.Δ. και Παν. Μιχαηλίδης, Ε.Δ..

Σχόλια

Eγγραφή - Newsletter