Όλα τα Θέματα των Γραπτών Εξετάσεων των Δικηγόρων περιόδου Ιουνίου 2017

Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Νομικό Συμβούλιο Κύπρου τα θέματα των εξετάσεων των δικηγόρων  (άρθρο 5 του Περί Δικηγόρων Νόμου) κατά την πρόσφατη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017.
Στο μάθημα για τον περί Δικαστηρίων Νόμο, τον περί Δικηγόρων Νόμο και τη Δικηγορική Δεοντολογία δύο από τις ερωτήσεις ήταν οι εξής:
Ερώτηση 1:
«Παρακαλώ θεωρείστε ως δεδομένο ότι κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ο δικηγόρος υπέπεσε σε αδίκημα δυνάμει του άρθρου 44 του Περί Δικηγόρων Νόμου αφού παρεκτράπηκε και απευθύνθηκε προς το Δικαστήριο με πάσα έλλειψη σεβασμού προβαίνοντας σε προσωπική επίθεση κατά του δικαστή τόσο με λόγια όσο και με ασεβείς χειρονομίες.
Θα επιληφθεί του θέματος και θα εκδικάσει το αδίκημα το ίδιο το δικαστήριο; Περιγράψετε την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, με αναφορά σε νομολογία.
Ερώτηση 2:
Θεωρήστε ως δεδομένο την εκ πρώτης όψεως διάπραξη από τον δικηγόρο πειθαρχικού αδικήματος.
Ποιά η διαδικασία, από την έναρξη αυτής μέχρι την διεκπεραίωση της, ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων σύμφωνα με τους Περί Δικηγόρων (Πειθαρχική Διαδικασία) Κανονισμούς του 2005 ως έχουν τροποποιηθεί;»

Σχόλια