Ιδρύεται Σχολή Επιμόρφωσης Δικαστών στην Κύπρο

Στις αρχές του 2018 αναμένεται να αρχίσει η διοργάνωση των πρώτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής Επιμόρφωσης των Δικαστών, σύμφωνα με την έκθεση για την ίδρυση της Σχολής του Καθηγητή Jeremy Cooper, η οποία εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου «στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε, με ορισμένες αλλαγές, την Έκθεση του Καθηγητή Jeremy Cooper (2017) για την ίδρυση στην Κύπρο Σχολής Επιμόρφωσης των Δικαστών».
Η Έκθεση, όπως αναφέρεται, «προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ίδρυση Σχολής Επιμόρφωσης, καθώς και Συμβουλίου Επιμόρφωσης, το οποίο θα επιβλέπει τη λειτουργία της Σχολής».
«Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η Σχολή θα πρέπει να αρχίσει να διοργανώνει τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στις αρχές του 2018», ενώ μέχρι τότε «θα πρέπει να τεθεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο». (πηγή:ΚΥΠΕ)

Σχόλια