Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο απέστειλε η Ευρ.Επιτρoπή για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Προειδοποιητική επιστολή σε σχέση με το θέμα των αποβλήτων και ειδικότερα τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο.
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σύστασή καλεί την Κύπρο να διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα συλλέγονται και επεξεργάζονται επαρκώς σε 41 οικισμούς στην επικράτειά της. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ (οδηγία 91/271 / ΕΟΚ), οι πόλεις καλούνται να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος και τα παράκτια και υπόγεια ύδατα. Μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι η Κύπρος δεν εφαρμόζει σωστά ορισμένες βασικές διατάξεις των κανόνων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή.(cylegalnews.com/europa.eu)

Σχόλια