Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίδρυση Σχολής Δικαστών στην Κύπρο

Aνακοίνωση σχετικά με την επικείμενη ίδρυση Σχολής Επιμόρφωσης Δικαστών στην Κύπρο εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: "Την ίδρυση φορέα επιμόρφωσης της Δικαστικής εξουσίας ενέκρινε σήμερα στη συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο, θεσμού που λειτουργεί στις άλλες χώρες της Ε.Ε. και ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της ποιότητας της δικαιοσύνης.
Η Σχολή Επιμόρφωσης σκοπό έχει να παράσχει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατ΄ αρχήν σε δικαστές, με το ενδεχόμενο να επεκταθεί σε επόμενο στάδιο σε ιδιώτες δικηγόρους, Δικηγόρους της Δημοκρατίας και Δημόσιους Κατήγορους. Αυτό θα γίνει αφού προηγουμένως επιλεγούν οι τομείς επιμόρφωσης, η διδακτέα ύλη, αποφασισθούν οι μέθοδοι εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιουργηθούν στρατηγικές συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, κλπ. Η Σχολή θα διοργανώνει ταυτόχρονα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κύπρο, σε συνεργασία με άλλες χώρες.
Πρόσφατα μάλιστα, το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε, με ορισμένες αλλαγές, την Έκθεση του Καθηγητή Jeremy Cooper (2017) για την ίδρυση Σχολής Επιμόρφωσης Δικαστών στην Κύπρο. Η Έκθεση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ίδρυση Σχολής Επιμόρφωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στο προσωπικό της, το κτίριο και τους εκπαιδευτές, καθώς και την ίδρυση Συμβουλίου Επιμόρφωσης, επιφορτισμένο να επιβλέπει τη λειτουργία της Σχολής.
Η εισήγηση για σύσταση φορέα επιμόρφωσης υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2016 σε ψηλό επίπεδο (συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως) και προωθήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεννόηση και συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στην Κύπρο Σχολή για επιμόρφωση Δικαστών και διοργάνωση εκπαιδευτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων".
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εισηγήθηκε ως Συντονιστή Επιμόρφωσης τον κ. Γιώργο Ερωτοκρίτου, μέχρι πρόσφατα Εφέτη, και για δέκα χρόνια αντιπρόσωπο της Δικαστικής Υπηρεσίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Δικαστική Επιμόρφωση (EJTN - European Judicial Training Network). Ο κ. Ερωτοκρίτου έχει ήδη πραγματοποιήσει τις ενέργειες και έχει προβεί στα διαβήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία και οργάνωση της Σχολής Επιμόρφωσης. Προς τούτο, έχει αναπτύξει, μεταξύ άλλων, επαφές με Τμήματα Επιμόρφωσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και με αντίστοιχους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.
Η Σχολή αναμένεται να λειτουργήσει τον Ιανουάριο 2018, αφού ολοκληρωθεί η πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για τη στελέχωση και οργάνωση της».

Σχόλια