Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων των Δικηγόρων για τον Οκτώβριο 2017

Aνακοινώθηκε από το Νομικό Συμβούλιο το πρόγραμμα των Εξετάσεων των υποψηφίων Δικηγόρων για την περίοδο Οκτωβρίου 2017, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του περί Δικηγόρων Νόμου. Οι εξετάσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Οκτωβρίου 2017 είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2017. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου 2017. Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης αναθεώρησης της βαθμολογίας η 30η Νοεμβρίου 2017.Τίμημα συμμετοχής:  100 ευρώ για όλα τα μαθήματα και 15 ευρώ για κάθε επανεξεταζόμενο μάθημα. 

Σχόλια